Missie en Visie

Missie:
Binnen onze school staan onderwijzen en vorming centraal. Onze school is een plek waar kinderen veilig kunnen landen en vanuit welbevinden gaan leren en zich ontwikkelen. In de warme sfeer van onze school worden zij gezien, gehoord en gekend. Mede door de persoonlijke aandacht en relatie met leerkrachten en andere leerlingen gaan zij hun vleugels verder uitslaan. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en komen in beweging.

De Vogelhorst is een “ongewoon” goede school

Visie:
Wij richten ons op ieders mogelijkheden in plaats van belemmeringen. We observeren, stimuleren en motiveren leerlingen  in het ontdekken van hun talenten. Daarbij koesteren we voor elke leerling eigen, hoge verwachtingen. We maken gebruik  van heldere leerlijnen en een goede zorgstructuur. Hierbij zetten we bijvoorbeeld ICT, beweging en praktische  vaardigheden in zoals koken en techniek. Als het leren even niet lukt, bieden we het op een andere manier aan. 

Wij leren kinderen om goed met elkaar om te gaan, elkaar ruimte te geven en ieders eigenheid te respecteren. Als team  leven we dat voor. We ondersteunen elkaar en leren van elkaars kwaliteiten.  

We praten over, maar ook met de leerling en communiceren zorgvuldig met collega’s en ouders/verzorgers. We hechten  waarde aan helderheid. Zo hebben we duidelijke afspraken over hoe we dingen regelen op onze school en werken we  samen aan dezelfde doelen. Wat goed is borgen we, wat nodig is, ontwikkelen we en we werken graag samen met andere  organisaties die onze leerlingen iets te bieden hebben.  

Onze christelijke identiteit, waarbij we ons door de Bijbelse boodschap laten leiden, inspireert ons om de ander  vertrouwen, hoop en ruimte te geven en te accepteren. Hierbij zien we elk kind als uniek schepsel van God. Onze droom is  om iedere dag het beste in elkaar naar boven te halen. Zo maken wij allemaal elke dag van De Vogelhorst een ongewoon  goede school.