MR

De medezeggenschapsraad op de Vogelhorst streeft ernaar om in goed overleg met het bestuur en de directie de belangen te behartigen van de leerlingen, ouders en het personeel van de school. Via mail, nieuwsbrieven, deze website etc. proberen wij iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.
Voor de ouders zijn dat:
 
Jan van Ee
Nelleke van Esch
vacature

Voor de personeelsleden zijn dat:
Marlies Deneken (voorzitter)
Lieneke Hovestad
vacature

Contact: Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt één van de leden persoonlijk benaderen door haar (op school) aan te spreken. Ook kunt u bellen via school (0342-413856) en naar één van ons vragen of een mailtje sturen naar mr@devogelhorst.nl

MR-vergaderingen   De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig (fysiek of online) van 19.30 tot 21.30 uur. In het jaarverslag kunt u de ontwikkelingen en besluiten van het afgelopen jaar nog eens nalezen.