Communicatie

Graag houden wij ouders/verzorgers, leerlingen, nieuwe collega’s en andere belangstellenden op de
hoogte van de ontwikkelingen en borging van allerlei schoolse en beleidszaken.

Hoe we dit doen op SBO De Vogelhorst leest u in het communicatieplan.
Ouders houden we op de hoogte via Parro, u leest er alles over in dit document